Αίθουσα 1η


Αίθουσα 2η


Αίθουσα 3η


Αίθουσα Δερματοχειρουργικής


Βρίσκεστε στα καλύτερα χέρια....