Εφαρμογές Laser


Κάθε σύστημα LASER παράγει ενισχυμένο φως με συγκεκριμένο ορατό ή αόρατο χρώμα. Το φως των Laser δρα σε διάφορους στόχους στο δέρμα προκαλώντας καταστροφή, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτών, χωρίς να βλάπτονται άλλα συστατικά του δέρματος ή άλλα όργανα. Mε την επιλεκτική αυτή δράση και χωρίς χειρουργική επέμβαση, τα Laser με ασφάλεια διορθώνουν διάφορα αισθητικά προβλήματα, αντιστρέφουν τις συνέπειες της γήρανσης και βοηθούν στη θεραπεία αρκετών νοσημάτων.
Σε κάθε περίπτωση χρειάζονται διαφορετικά Laser που μπορούν επίσης να συνδυαστούν για την ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης, όπως οι παρακάτω:
Ενημέρωση και Οδηγίες: Είναι γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες Δερματολογικές και Αισθητικές πράξεις και εφαρμογές Laser πραγματοποιούνται σήμερα για την κάλυψη των αυξανόμενων απαιτήσεων. Όχι σπάνια για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς, τα θεραπευτικά τους αποτελέσματα υπερεκτιμώνται και μπορεί να υπάρχει παραπληροφόρηση. Διάφορα αισθητικά προβλήματα όπως για παράδειγμα η έντονη τριχοφυΐα στη γυναίκα, μπορεί να χρειάζονται εκτός από Laser και περαιτέρω Δερματολογική εξέταση και διερεύνηση έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να γίνει η διάγνωση, ενημέρωση και επιλογή της κατάλληλης αντιμετώπισης.

Με τη χρήση αναισθητικής κρέμας, ψύξεως του Δέρματος με ειδικά μηχανήματα Ψυχρού Αέρα και τοπικής αναισθησίας όπου χρειάζεται, οι Εφαρμογές Laser, Αισθητικής – Επεμβατικής Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας διενεργούνται ανώδυνα ή με ελάχιστη ενόχληση.
Μετά από προετοιμασία του δέρματος ακολουθεί η θεραπευτική συνεδρία που συνήθως διαρκεί μερικά λεπτά. Στη συνέχεια δίδονται οι κατάλληλες για κάθε περίπτωση οδηγίες και στις περισσότερες περιπτώσεις οι θεραπευόμενοι επιστρέφουν άμεσα στις δραστηριότητές τους.
Το σημαντικότερο είναι η σχέση εμπιστοσύνης με την υποψήφια ή τον υποψήφιο θεραπευόμενο. Θα πρέπει να απαντηθούν στο βαθμό που είναι εφικτό όλες οι απορίες και να γίνει συζήτηση και ειλικρινής ενημέρωση για τις φορές που θα χρειαστούν, το κόστος, τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με τις προσδοκίες και την αποφυγή (όταν πρέπει) περιττών εφαρμογών Laser ή άλλων Κοσμητικών παρεμβάσεων.

Βρίσκεστε στα καλύτερα χέρια....