ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ

Οι περισσότερες βλάβες του δέρματος μπορούν να αξιολογηθούν με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια με τη βοήθεια των Δερματοσκοπίων που αποτελούν εξειδικευμένες Δερματολογικές διαγνωστικές συσκευές που επιτρέπουν στον Δερματολόγο ουσιαστικά να «βλέπει» μέσα στο δέρμα, χωρίς καμία παρέμβαση.

Τα Ιατρεία της LASER THERAPY είναι εξοπλισμένα με πολλά και εξελιγμένα Δερματοσκόπια που σε συνδυασμό με την πολυετή πείρα μας, δίνουν την δυνατότητα της άμεσης και ασφαλούς διάγνωσης στις διάφορες υπερπλασίες (καλοήθεις ή μη) και στα νοσήματα του δέρματος. Έτσι λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση οι σωστές αποφάσεις για κάθε περίπτωση, επιλέγεται η καταλληλότερη αντιμετώπιση και αποφεύγονται (όταν δεν χρειάζονται) οι περιττές λήψεις βιοψιών και οι δερματοχειρουργικές παρεμβάσεις.